قاضی، نوجوان مجرم را به جای مجازات نصیحت کرد

۲۷ فروردین ۱۳۹۷ تفریحی

یک قاضی برای دختری ۱۳ساله که متهم به همکاری در سرقت بود این رای را صاد کرد: «شما را نصیحت می‌کنم که به چنین کاری نپردازید چون باعث می‌شود اقوام و آشنایان به شما به چشم یک انسان نامطمئن نگاه کنند. اگر مجدد تکرار شود مانند یک بزرگسال برخورد قانونی می‌شود.»

قاضی، نوجوان مجرم را به جای مجازات نصیحت کرد

فردا

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم